Press

Denne side indeholder pressemateriale til dit professionelt brug.

Du er velkommen til at downloade og bruge billederne og citerer teksterne helt eller delvist i aviser, magasiner eller i blogposter blot skal du huske at krediterer SLOWFASHIONhouse / Rigetta Klint og omtale de firmer eller personer som indgår på fotografiet. Du må ikke ændre, eller kopiere materialet og ikke udnytte det kommercielt. Du bruger denne side på egen risiko. SLOWFASHIONhouse fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle problemer som kan opstå i forbindelse med brug af billederne.

This page contains press material for your professional use.

You are welcome to download and use the pictures and quote the texts fully or partially in newspapers, magazines or blog posts, just be sure to credit the SLOWFASHIONhouse / Rigetta Klint and mention the companies or individuals included in the photograph. You may not alter or copy the material and not exploit it commercially. You use this site at your own risk. SLOWFASHIONhouse disclaims any responsibility for possible problems that may arise in connection with the use of the images.

Register as press
Fashion Food Interior Lifestyle
follow on Instagram
Icon depicting heart 12
Instagram bild
Icon depicting heart 54
Instagram bild
Icon depicting heart 111
Instagram bild
Icon depicting heart 85
Instagram bild
Icon depicting heart 74
Instagram bild
Icon depicting heart 48
Instagram bild