Services

Creative direction, Styling, Photography

Hos mig får du en stilsikker og erfaren og strategisk samarbejdspartner til din næste kampagnefotografering fra konceptudvikling over styling til færdigt resultat. Her på SLOWFASHIONhouse ser du en lang række eksempler på mine billeder.
Du kan også benytte min erfaring og ekspertise når du skal indrette showroom, butik eller messestand. Jeg byder også gerne ind som sparringspartner i design og produktudviklingsfasen. I rollen som ekstern Brand Manager kan jeg være med til at sikre sammenhæng mellem virksomhedens profil, kundens behov og det produkt som udbydes og den måde det formidles på.

I can provide a stylish, experienced and strategic partner for your next campaign photography from concept developing to the complete result. Here at SLOWFASHIONhouse you will see numerous examples of my pictures.
You can also use my experience and expertise for when setting up a showroom, shop, exhibition stand, and I would gladly help as a co-partner in the product development phase and with design.

As an external brand manager I can help to ensure consistency between the corporate profile, customer needs and the product offered, and the way it is brought about.

Brand Building

Dit varemærke eller dit brand er kort fortalt målgruppens samlede billede af dig, din virksomhed og dit produkt. Når alle arbejder målrettet og i samme retning kan man påvirke helhedsbilledet.
Det handler om at være bevidst om, hvilke værdier og normer som ligger til grund for din virksomhed. Derudover handler det om hvordan dit produkt er og ikke mindst om, hvordan det kommunikeres i ord og billeder og til hvem.
At have et stærkt varemærke betyder ikke nødvendigvis at være kendt af mange. Det betyder, at dem som har kendskab til det, få eller mange, forstår præcis hvad det går ud på og at de stoler på det.
Et stærkt varemærke handler om at holde sit løfte.

Your trademark or brand briefly shows the overall picture of you, your company and your product. When everyone works goal-oriented and in the same direction it is possible to affect this picture.
It is about being aware of the values and norms that underline your business; it's about how your product is and especially how it is communicated in words and pictures and to whom.

Having a strong brand does not necessarily mean it is known by many. It means that those who are aware of it - few or many - understand exactly what it is about and trust it. A strong brand is about keeping its promises.

Food, fashion, jewellery interior, portrait and corporate

Jeg arbejder med større og mindre kunder i hele livsstilsspektret og med både danske, svenske og internationale medier.
Og sidst men ikke mindst er SLOWFASHIONhouse.com mit eget online-magasin, hvor jeg deler tanker og billeder om stort og småt. Ring eller skriv til mig og lad os tale om, hvilke muligheder der er for at samarbejde.

I work with big and small customers throughout the lifestyle spectrum, and also with both Danish, Swedish and international media.
And last but not least SLOWFASHIONhouse.com is my own online magazine where I share thoughts and images. Call or write me and we can talk about what options there are for cooperation.

follow on Instagram
Icon depicting heart 60
Instagram bild
Icon depicting heart 48
Instagram bild
Icon depicting heart 50
Instagram bild
Icon depicting heart 56
Instagram bild
Icon depicting heart 107
Instagram bild
Icon depicting heart 97
Instagram bild